Birkeby Sjusjøen

BIRKEBY NATURPARK

 

I tilknytning til Birkeby reguleres det et 800 mål naturskjønt området. Her ønsker Ringsaker Almenning å legge til rette for ulike aktiviteter som tar utgangspunkt i skogen og dens betydning, både i et historisk og fremtidig perspektiv. I området vil du finne ulike installasjoner som oppfordrer barn og voksne til felles aktiviteter. Birkeby Naturpark skal dekke behovet for avkobling, adspredelse og det å oppleve noe sammen med familie, og venner.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle bilder er av illustrativ karakter, og gir ikke nødvendigvis en fremstilling av det ferdige prosjekt.

 

 

 

@2019 BIRKEBY SJUSJØEN • ORG NR 920 296 688