Birkeby Sjusjøen

Konseptskisse

BIRKEBY

En kompakt fjellandsby med mange mindre bygninger, to til tre etasjer. Moderne arkitektur med historisk forankring. Tett bebyggelse med mange smug og små plasser/gater med mulighet for lek og samvær. I hvert tun vil det være fellesareal med bålpanne, lekeplass, smørebod ol. Totalt 400–450 leiligheter fordelt på 10–14 tun.

 

Sterkt begrensinger for bruk av bil. Parkeringskjeller med oppgang til de ulike tun, og parkering  utenfor bebyggelsen. Bygges med grønt fokus, bruk av tre, bergvarme og solceller.

 

Hovedgate og torg

Noe av det som kommer i Birkeby vil være et torg og en trivelig hovedgate med serveringssteder, bakeri og muligheter for å kjøpe lokal mat og håndverk fra regionen som er tilpasset våre beboere og besøkende.

 

I BIRKEBY vil matopplevelsen være en vesentlig del av den totale opplevelsen. Det legges vekt på at det skal være et allsidig og sunt mattilbud med lokal forankring.

 

 

Alle bilder er av illustrativ karakter, og gir ikke nødvendigvis en fremstilling av det ferdige prosjekt.

 

Last ned «Arkitektfaglig innspill» (PDF)

 

 

@2019 BIRKEBY SJUSJØEN • ORG NR 920 296 688